Λοιπές Παροχές

Λοιπές Παροχές

•Ασφαλιστική κάλυψη των παιδιών από τον Όμιλο της Allianz

•Τακτική εξέταση των παιδιών από Παιδίατρο

•Συναντήσεις ενημέρωσης με τους γονείς

•Λειτουργία Δανειστικής Βιβλιοθήκης

•Ετήσια γραπτή Ατομική Αξιολόγηση της εξέλιξης κάθε παιδιού

•Projects εξοικείωσης των παιδιών με την Αγγλική γλώσσα (Προνήπιο–Νηπιαγωγείο)

•Βιβλίο Προσχολικών Εργασιών & Ζωγραφικής (Προνήπιο–Νηπιαγωγείο)

Ψαρών 69, Κορυδαλλός

210 4977763

info@kids.edu.gr

 

Kids Parking

Κέντρο Προσχολικής Εκπαίδευσης  και Νηπιαγωγείο

Ψαρών 69, Κορυδαλλός 181 20

210 4977763

info@kids.edu.gr