Νηπιαγωγείο

Η τάξη του Νηπιαγωγείου αποτελεί σίγουρα μια χρονιά προετοιμασίας για το Δημοτικό αλλά εμείς δεν την αντιμετωπίζουμε απλά ως μια διαδικασία μονόπλευρης μάθησης (δηλαδή, εκμάθηση μόνο
γραμμάτων και αριθμών) αλλά ως μια ουσιαστική διαδικασία ένταξης στο σχολικό περιβάλλον και προετοιμασίας ώστε να γίνουν ενήλικες με προσωπικότητα και κρίση. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς
αυτής συνεχίζεται με συνέπεια η δουλειά που έγινε στο Προνήπιο αλλά και τα προηγούμενα χρόνια. Ακολουθώντας τις ίδιες παιδαγωγικές μεθόδους, αρχές και αντιλήψεις και διευρύνοντας το γνωστικό
πεδίο σε κάθε θεματική ενότητα οδηγούμε τα παιδιά – χωρίς άγχος – στο Δημοτικό Σχολείο.

• χαρά & όρεξη για μάθηση
• ποικιλία γνώσεων
• ομαδικότητα & συνεργασία
• ανταλλαγή απόψεων & ιδεών
• ελευθερία έκφρασης
• φαντασία & δημιουργικότητα
• εμπλουτισμός λόγου & επικοινωνία
• ανάπτυξη συναισθημάτων
• βελτίωση συγκέντρωσης, παρατηρητικότητας & μνήμης
• τέχνες & μουσική
• φύση & οικολογία
• παιχνίδι

Επίσης, τα παιδιά, καθώς θα έχει πλέον βελτιωθεί η σταθερότητα της γραφής :
• Θα εξασκηθούν περισσότερο στην γραφή των κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων πάνω σε γραμμή
• Θα τραγουδήσουν τα γράμματα
• Θα τα σχηματίσουν με το σώμα τους
• Θα φτιάξουν με αυτά ομαδικά παιχνίδια
• Θα εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους
• Θα φτιάξουν προτάσεις συνδυάζοντας λέξεις
• Θα φτιάξουν τραγούδια & παραμύθια
• Θα αναγνωρίσουν τις λέξεις που αποτελούν πρόταση

Ψαρών 69, Κορυδαλλός

210 4977763

info@kids.edu.gr

 

Kids Parking

Κέντρο Προσχολικής Εκπαίδευσης  και Νηπιαγωγείο

Ψαρών 69, Κορυδαλλός 181 20

210 4977763

info@kids.edu.gr