Τα νέα του Kids!

14 Μαϊου 2017

Η παιδική ηλικία δεν είναι απλά ένα στάδιο αλλά ένα φανταστικό ταξίδι.

Εμείς θέλουμε το ταξίδι αυτό να μην είναι βιαστικό αλλά τα παιδιά να το ζήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο μέσα στον κόσμο της φαντασίας, της δημιουργικότητας, του παιχνιδιού και της ελεύθερης έκφρασης.
• Στο ταξίδι αυτό θα αποκτήσουν τους πρώτους φίλους, θα μάθουν να συνεργάζονται και να παίζουν ομαδικά.
• Με το παιδαγωγικό μας πρόγραμμα προσφέρουμε στα παιδιά ευκαιρίες απόκτησης γνώσεων μέσα από τον πειραματισμό, την εξερεύνηση, τον προβληματισμό και την επίλυση προβλημάτων. Ενθαρρύνουμε τα παιδιά, τους δίνουμε πρωτοβουλίες, σεβόμαστε το ρυθμό και την προσωπικότητά τους. Επίσης, υποστηρίζουμε την ανάγκη τους για παιχνίδι και για δραστηριότητες που τα ίδια επιλέγουν.

14 Μαϊου 2017

Η παιδική ηλικία δεν είναι απλά ένα στάδιο αλλά ένα φανταστικό ταξίδι.

Εμείς θέλουμε το ταξίδι αυτό να μην είναι βιαστικό αλλά τα παιδιά να το ζήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο μέσα στον κόσμο της φαντασίας, της δημιουργικότητας, του παιχνιδιού και της ελεύθερης έκφρασης.
• Στο ταξίδι αυτό θα αποκτήσουν τους πρώτους φίλους, θα μάθουν να συνεργάζονται και να παίζουν ομαδικά.
• Με το παιδαγωγικό μας πρόγραμμα προσφέρουμε στα παιδιά ευκαιρίες απόκτησης γνώσεων μέσα από τον πειραματισμό, την εξερεύνηση, τον προβληματισμό και την επίλυση προβλημάτων. Ενθαρρύνουμε τα παιδιά, τους δίνουμε πρωτοβουλίες, σεβόμαστε το ρυθμό και την προσωπικότητά τους. Επίσης, υποστηρίζουμε την ανάγκη τους για παιχνίδι και για δραστηριότητες που τα ίδια επιλέγουν.

14 Μαϊου 2017

Η παιδική ηλικία δεν είναι απλά ένα στάδιο αλλά ένα φανταστικό ταξίδι.

Εμείς θέλουμε το ταξίδι αυτό να μην είναι βιαστικό αλλά τα παιδιά να το ζήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο μέσα στον κόσμο της φαντασίας, της δημιουργικότητας, του παιχνιδιού και της ελεύθερης έκφρασης.
• Στο ταξίδι αυτό θα αποκτήσουν τους πρώτους φίλους, θα μάθουν να συνεργάζονται και να παίζουν ομαδικά.
• Με το παιδαγωγικό μας πρόγραμμα προσφέρουμε στα παιδιά ευκαιρίες απόκτησης γνώσεων μέσα από τον πειραματισμό, την εξερεύνηση, τον προβληματισμό και την επίλυση προβλημάτων. Ενθαρρύνουμε τα παιδιά, τους δίνουμε πρωτοβουλίες, σεβόμαστε το ρυθμό και την προσωπικότητά τους. Επίσης, υποστηρίζουμε την ανάγκη τους για παιχνίδι και για δραστηριότητες που τα ίδια επιλέγουν.